1
02188840056

کتاب منش رهبری

اين كتاب، منبعي خودآموز است؛ هدف آن، كمك به شما در پيدا كردن شناختي بهتر از خودتان است، تا بتوانيد بدين وسيله، رشد و تغيير كنيد وبه رهبري بهتر تبديل شويد. هدف اصلي اين كتاب، ارائه برخي مدل هاي توسعه يافته اي است تا به شما در بازآفريني يا بازسازي شيوه رهبري تان كمك كند، كه در نتيجه نتايج حرفه اي بهتر و رضايت فردي بيشتر كسب كنيد.

خودشناسي، اصلي ترين گام به سوي رهبري تأثيرگذار است. مدل هاي توضيح داده شده در اين كتاب، به شما كمك مي كنند تا ماهيت دروني تان كه در زندگي حرفه اي به طور مكرر و در «لحظات تأثيرگذاري» بروز مي كند را بررسي كرده و بشناسيد. بررسي رفتارهاي رهبري فعلي تان و مقايسه آنها با رفتارهاي بالقوه ديگر، مي تواند به شما بينشي ارزشمند براي رهبري اثرگذارارائه دهد.

ما اين كتاب را براي مديران و رهبران نگاشته ايم. در واقع، براي آن افرادي كه زندگي حرفه اي شان، به تأثيرگذاري بر ديگران وابسته است. با اين وجود، مخاطبين ديگر نيز اين كتاب را آموزنده و مفيد خواهند يافت. مشاورين مي توانند مطالب اين كتاب را در جهت شناخت بهتر مجرياني كه پرورش مي دهند به كار گيرند. متخصصان منابع انساني مي توانند از اين كتاب براي توسعه و بهبود برنامه هاي توسعه اجرايي شان بهره گيرند. دانشكده ها مي توانند از اين كتاب به عنوان متني چالش برانگيز و محرك در رابطه با موضوع آموزش رهبري يا تحقيقات مدون در اين زمينه، براي دانشجويان شان استفاده كنند.

به ما در شبکه های اجتماعی بپیوندید:

دکتر ویدا فلاح در اینستاگرامدکتر ویدا فلاح در تلگرامدکتر ویدا فلاح در آپاراتدکتر ویدا فلاح در یوتیوبدکتر ویدا فلاح در فیسبوک

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.