0
لیست مطالب
4bv5e500c60fbb1l28m_800C450

ویروس کرونا

ویروس کرونا از دید یک پزشک ویروس کرونا تعریفی دارد و بسیار کشنده و خطرناک است. حالا شما چه می گویید. من به این موضوع فکر کردم. اینکه چقدر قوی و نادیدنی ، هوشمندانه خود را تغییر می دهد و ...