0
لیست مطالب
shahamat2

کتاب شهامت

در اين كتاب، دبي فورد طرح هوشمندانه اي را براي شما ترسيم نموده تا بتوانيد در جهت پيدا كردن درك بهتر واقعيت هاي زندگي تان حركت نماييد و شهامت را در درونتان فعال كنيد. با اين كتاب مي توانيد درون ...

1 3 4 5