0
لیست مطالب
Untitled-1

مخالفت خانواده برای ازدواج

  آقایی پرسیدند: پسری هست 30 ساله، عاشق دختری هستم 35 ساله، سه سال است که آشنا شدیم و هیچ اختلافی نداریم به جز سن. ما هر دو راضی هستیم ولی خانواده ی من این اختلاف سنی راقبول ندارند و ...

Untitled-3

آیا اختلاف سن در ازدواج می تواند مشکل ساز باشد؟

  اگر اختلاف سنی زیاد باشد به هر حال می تواند مسئله ساز باشد ولی همیشگی نیست. گاهی اوقات می بینید که دو فردی که با هم ازدواج کرده اند آنقدر بالغ رشد یافته دارند و می توانند نیازهای یکدیگر ...