0
لیست مطالب
A businessman writes with a white chalk that is controlled by hi

شخصیت کنترلگر

در این ویدیو میخواهیم نکته ای درباره افراد کنترگر و پر باید نباید بگوییم: افرادی که می خواهند زندگی، رابطه و افراد مهم زندگیشان را شکل بدهند اغلب با موانع و ترمزهای شدیدی روبرو می شوند. مانند فردی که با ...

IMG_4387

ارتباط با خانواده همسر

  خانمی سوال پرسیدند که من دوست ندارم همسرم به خانواده اش کمک مالی کند، باید چکار کنم؟ گاهی اوقات همسر شما به پدر و مادرش کمک مالی می کند، اولا در آن لحظه تشخیص داده که اگر این مقدار ...