0
لیست مطالب
IMG_4375

غم از دست دادن چه تفاوتی با ترس از دست دادن دارد؟

غم از دست دادن چه تفاوتی با ترس دارد: ترس یک هیجان است که قبل از، از دست دادن در فرد به شکل تکراری تولید می شود. غم از دست دادن اتفاقی است که بعد از رویداد ناگوار در فرد ...

vidafallah-photo18

با غم از دست دادن عزیزان و تاثیرات آن بر خانواده چه کنیم؟

  خانمی سوال کردند که از دست دادن پدرم آنقدر مرا افسرده کرده و روحیه ی من خراب شده و دچار پوچی و بی معنایی شدم که این رفتارهای سوگوارانه ی من روی افراد درجه یک من از جمله همسر ...