0
لیست مطالب
اصول روانشناسی کرونا ویروس

اصول روانشناسی کرونا ویروس

اصول روانشناسی کرونا ویروس و رعایت آن منجر می شود تا علاوه بر رعایت اصول بهداشتی از تاثیر بیماری کرونا بر روان بکاهید و بر استرس و اضطراب کرونا غلبه کنید. شیوع ویروس کووید 19 موجب ایجاد نگرانی و افزایش ...