0
لیست مطالب
dab79b0514d76c837883e224062ae9de

افزایش اعتماد به نفس در نوجوانان

نقش والدین در افزایش اعتماد به نفس در نوجوانان را نمیتوان نادیده گرفت این نقش نیز چون نقوش دیگر تربیتی و پرورشی مهم و حساس است. والدین ابتدا باید با خصوصیات شخصی فرزندشان آشنا باشند. شما به عنوان والدین نقش ...