0
لیست مطالب
تغییر باور

تغییر باور منفی که تاثیرات منفی برروی زندگیتان می گذارد!

تغییر باور و عملکرد به طورحتم یکی از بزرگترین مسایل پیش روی محققین فکر و اندیشه امروز است. برای تغییر باور و بهتر است بگوییم هر تغییری چه فکر، عادت ، احساس ، نگرش و شیوه اقدام و عمل حتما ...

باور منفی

باور منفی چیست – باور منفی چه تاثیری در زندگی می گذارد؟

باور منفی چیست و چه تاثیری در زندگی می گذارد؟ سوالی است که شاید خیلی ها داشته باشند. به طور کلی باورها را میتوان به دو دسته باور های مثبت و باورهای منفی تقسیم بندی کرد. این بدان معناست که ...