0
لیست مطالب
ویدا-فلاح-05

تمرین برای تغییر باورها

  وقتی می بینید از چیزی یا موقعیتی ناراحت می شوید از خودتان بپرسید: الان چه گفتگویی را انجام می دهم؟ چه فکر و باوری در من فعال شده که باعث ناراحتی من شده است؟ این لحظه، لحظه ی خوبی ...