0
لیست مطالب
با استرس کرونا چه کنم

با استرس کرونا چه کنم ؟ راه های مقابله با استرس کرونا

شیوع بیماری کرونا و همه گیری آن شرایطی استرس زا برای همه به وجود آورد و برای خیلی از افراد این سوال پیش آمد که با استرس کرونا چه کنم ؟ و چه راه هایی برای مقابله با این استرس ...