0
لیست مطالب
بیماری روان تنی

بیماری روان تنی به چه بیماری گفته می شود؟ و بیماری های روان تنی را درمان کنید!

بیماری روان تنی مانند همه بیماری ها دارای علائم مشخصی است و انواع مختلفی دارد. دردهای حاصل از این بیماری را می توان با استفاده از روش هایی درمان کرد. برای درمان بیماری های روان تنی  استفاده از دوره هایی ...

بیماری های روان تنی

بیماری های روان تنی چیست؟ هرآنچه که باید از بیماری های سایکوسوماتیک بدانید!

بیماری روان تنی در واقع به بیماری ها و دردهای جسمی اشاره دارد که در واقع ریشه و منشا آن ها روانی است. استرس و فشارهای روانی عامل اصلی ابتلا به بیماری های روان تنی هستند. به همین دلیل مجموعه ...