0
لیست مطالب
IMG_4383

با بی حوصلگی چه باید کرد؟

  یکی از هیجاناتی که می تواند انرژی بگیرد بی حوصلگی است، بی حوصلگی به چه معناست: به این معنا که در لحظه حال با آنچه که وجود دارد نمی تواند رابطه بگیرد. والدین با محرک های جدیدی که در ...