به وب سایت جدید دکتر ویدا فلاح خوش آمدید...
0
لیست مطالب
ویدا-فلاح-05

تمرین برای تغییر باورها

  وقتی می بینید از چیزی یا موقعیتی ناراحت می شوید از خودتان بپرسید: الان چه گفتگویی را انجام می دهم؟ چه فکر و باوری در من فعال شده که باعث ناراحتی من شده است؟ این لحظه، لحظه ی خوبی ...
ویدا-فلاح-01

تصمیم بگیرید

  تصمیم زیاد بگیرید و بعد به آن عمل کنید. یعنی با خودتان حرف می زنید و پیام می دهید که من تصمیم دارم که این کار را انجام دهم و پشتش آن عمل را انجام می دهید آدمی می ...