0
لیست مطالب
TW_All_the_Lonely_People_WEB

غلبه بر تنهایی – تنهایی را با استفاده از راهکارهای ساده از بین ببرید!

تحقیقات نشان داده افراد بین 15 تا 25 سال و همچنین افراد بالای 65 سال نسبت به بقیه سنین احساس تنهایی بیشتری دارند. اما در کل در همه سنین حدود 20 تا 25 درصد افراد احساس تنهایی می‌کنند. تنهایی می ...

چرا همیشه احساس تنهایی میکنم

چرا همیشه احساس تنهایی میکنم ؟

چرا همیشه احساس تنهایی میکنم ؟ سوالی است که ممکن است حداقل یک بار از خود پرسیده باشید. هرچه بیشتر احساس تنهایی کنیم، بیشتر احساس تعلق خاطر یا احساس طرد شدن توسط دیگران می شود. با افکارمان تنها مانده و ...