0
لیست مطالب
introverts

هیچ رویدادی اتفاقی نیست

هیچ رویدادی اتفاقی نیست.     ما به درسهایی نیاز داریم برای اینکه از مسیر درستی که خارج شده‌ایم دوباره برگردیم در واقع روبه‌رویی با مشکلات و اتفاقات باعث گرفتن ترمزهای ما می‌شود. ما نیاز داریم با خودمان روبه‌رو شویم. ...

حل مشکلات به صورت عاقلانه

حل مشکلات به صورت عاقلانه – حل مشکلات به صورت منطقی

حل مشکلات به صورت عاقلانه و منطقی می تواند به شما کمک کند تا از تصمیم های احساسی و غیرمنطقی جلوگیری کنید و از عکس العمل های بیش از حد به مشکلات پرهیز کنید. داشتن تفکر مثبت و تفکر منطقی ...