0
لیست مطالب
مثبت اندیشی

شیوه درست برخورد با مشکلات چگونه است؟

  باور کنیم زندگی بدون مشکل نیست. همیشه مشکلات و موانع هستند اما عکس‌العمل آدمهای موفق و ناموفق در برابر مشکلات با هم متفاوت است. آدمهای ناموفق وقتی با مشکلی روبه رو می‌شوند خودشان را ناتوان می‌بینند و با جملات ...