0
لیست مطالب
self_esteem

تفاوت خودباوری با عزت نفس و اعتماد به نفس در چیست؟

تفاوت کمی بین خودباوری با عزت نفس و اعتماد به نفس وجود دارد درحالی که درون مایه هر سه عبارت تقریبا یکی است. از معانی خودباوری می توان به مواردی چون 1- شناخت ویژگی های خودمان، پذیرش آنها 2- انسان ...

خود باوری

خود باوری چیست – راه های افزایش خودباوری و اعتماد به نفس

خود باوری کمک میکند تا اعتماد به نفس خود را تقویت کنید و خیلی‌ ها نمی ‌توانند توانایی‌ های خودشان را باور کنند، چون دیگران آنها را باور ندارند. دوره های روانشناسی غیر حضوری دکتر فلاح مانند دوره عزت نفس، ...

lowselfconfidence

علل کمبود عزت نفس و راهکارهایی برای تقویت آن

علل کمبود عزت نفس و راهکارهایی برای تقویت آن خود شما، به اندازه هر کسی در این جهان، مستحق عشق و عطوفت شما است. - - بودا اگر شما از خودتان یا بدن‌تان راضی نیستید، و به حل یا بهبود ...