0
لیست مطالب
درمان اضطراب در کودکان

درمان اضطراب در کودکان چگونه انجام می شود؟

درمان اضطراب در کودکان با استفاده از بازی ها و تکنیک های خاصی صورت می پذیرد درصورتی که اضطراب کودک حالت شدیدی پیدا کند نیاز به استفاده از مشاوره و روان شناس های کودک می باشد. بر اساس تحقیقات دانشگاه ...