0
لیست مطالب
IMG_4375

هیچ رویدادی اتفاقی نیست

هیچ رویدادی اتفاقی نیست؟ در رابطه با رویدادهایی که بروز می کند، ذهن انسان به دنبال چرایی مشکل است، دنبال کشف علت است. عجله ایی که برای کشف راه حل مناسب برای مشکل دارید و یک پاسخ را پیدا می ...

second-brain

مغز دوم ما کجاست و چگونه آن را سالم نگه داریم؟

مغز دوم ما کجاست و چگونه آن را سالم نگه داریم؟ آیا پیش آمده قبل از ارائه یک سخنرانی دلتان داغ بشود؟ یا زمانی که فرد مورد علاقه تان را می بینید احساس هیجان را در شکم تان احساس کنید؟ ...