0
لیست مطالب
Sad-Woman-Behind-Bars

تله‌ بی ‌ارزشی یا شکست چیست؟ آیا من هم مبتلا هستم؟

تله بی‌ ارزشی چیست؟ بزرگ‌ترین ترس زندگی ما در این دوران یک چیز است: فرقی ندارد چقدر سخت تلاش کنیم، چقدر موفق باشیم، چقدر والدین، همکار یا نامزد خوبی باشیم؛ همیشه کسی هست که از ما پولدارتر، لاغرتر، باهوش‌تر و ...