0
02188840056
لیست مطالب
دوره های آنلاین روانشناسی

دوره آنلاین روانشناسی – انواع دوره های غیر حضوری روانشناسی

دوره آنلاین روانشناسی با دکتر ویدا فلاح در موارد متعددی چون مسائل تربیتی و خانواده، شخصیتی، بیماری های روان تنی و ... انواع دوره های غیر حضوری بدون نیاز به صرف کردن هزینه های زیاد و وقت گذاشتن مسائل خود ...