0
02188840056
لیست مطالب
عکس-ویدا-فلاح1

بی توجهی دوستان

  سوال: هفته ی گذشته مادر بزرگ من بعد از یک ماه بیماری فوت کردند و ما خیلی ناراحت شدیم. از دوستان نزدیکم توقع داشتم که به من زنگ بزنند و تسلیت بگویند این افراد ابتدا همکار من بودند بعد ...

IMG_4375

هیچ رویدادی اتفاقی نیست

هیچ رویدادی اتفاقی نیست؟ در رابطه با رویدادهایی که بروز می کند، ذهن انسان به دنبال چرایی مشکل است، دنبال کشف علت است. عجله ایی که برای کشف راه حل مناسب برای مشکل دارید و یک پاسخ را پیدا می ...