0
لیست مطالب
تبدیل شخصیت ناسالم به سالم

تبدیل شخصیت ناسالم به سالم – ساخت شخصیت سالم

تبدیل شخصیت ناسالم به سالم کمی دشوار است اما با گذراندن دوره های مربوط به ساخت شخصیت سالم و بررسی ویژگی های آن، شما می توانید تفاوت این دو شخصیت و ویژگی های شخصیت سالم و ناسالم را بشناسید و ...

فاقد تصویر شاخص

شخصیت سالم را چگونه بسازیم و شخصیت سالم چه ویژگی دارد؟

ساخت شخصیت سالم نیاز به تلاش و تمرین دارد تا شما بتوانید شخصیتی سالم و دوست داشتنی بسازید. شخصیت سالم ویژگی هایی دارد که براساس معیار های سلامت روانی مشخص می شوند. مجموعه دکتر ویدا فلاح برای شما دوره هایی ...