0
02188840056
لیست مطالب
عکس-خانم-فلاح

خود ارضایی در نوجوانان

  امری طبیعی است که نوجوانان مخصوصا پسرها در دوران بلوغ به تغییرات هورمونی دچار می شوند و نیازهای جنسی آنها برانگیخته می شود نیاز دارند که این وضعیت را به تعادل برسانند. نوجوانان در دوران بلوغ به علت تغییرات ...

IMG_4519

تغییرات در دوره بلوغ

در دوران بلوغ اتفاقات زیادی می افتد، استرس در فرزندان زیاد می شود، عصبی و پرخاشگر می شوند، با بالارفتن استرس تهدید می کنند، بی نظم می شوند. در این شرایط پدر و مادری که با این شرایط آشنایی ندارند ...