به وب سایت جدید دکتر ویدا فلاح خوش آمدید...
0
لیست مطالب
25996

سیری در کمال فردی

کتاب سیری در کمال فردی نقطه تلاقی موفقیت و رضایت خاطر اگر در زندگی هدفی رو امروز انتخاب میکنید و فردا انگیزه خودتون رو ازدست میدهید ، اگر هنوز رسالت و ارزشها و اهدافتون رو مشخص نکردید این کتاب کامل ...