0
لیست مطالب
فاقد تصویر شاخص

تاثیرات شادی در زندگی و بدن – از تاثیر شادی بیشتر بدانید!

در زبان فارسی و در فرهنگ‌ های لغات، شادی،شادمانی، سرور، فرح، نشاط و بهجت معمولا به یک معنا به کار رفته ‌اند. از سوی دیگر، ریشه و ماهیت شادی در روانشناسی نیز بیشتر در بحث هیجان خلاصه می‌شود و روانشناسان ...

HappyGirl

شادی چیست ؟ دلیل شادتر بودن برخی افراد چیست ؟

انسان همیشه در پی یافتن شادی بوده است یعنی همواره سعی کرده است تا به برداشت و حس خوبی از زندگی برسد و علل شادی را کشف کند. اما واقعا تعریف شادی چیست ؟ چرا برخی از افراد نسبت به ...