0
02188840056
لیست مطالب
reen15pic_p3407303

راه های افزایش عزت نفس در کودکان | کودکان ما چقدر عزت نفس دارند؟

افزایش عزت نفس در کودکان یکی از پارامترهایی است که می تواند تاثیر به سزایی در آینده آن ها بگذارد. بسیاری از مشکلاتی که در دوران بزرگسالی افراد دچار آن ها می شوند ، ریشه در کودکی آن ها دارد. ...