0
02188840056
لیست مطالب
anger-management

تفاوت عصبانیت با پرخاشگری در چیست ؟

تفاوت عصبانیت با پرخاشگری بر کسی پوشیده نیست. بین احساس عصبانیت و رفتار پرخاشگرانه خیلی تفاوت هست به صرف اینکه عصبانی هستید نباید به خودتان اجازه پرخاشگری بدهید. همه انسان ها به دلایل مختلفی دچار خشم و عصبانیت می شوند ...