0
02188840056
لیست مطالب
1

انواع اضطراب چیست؟

اضطراب یک احساس عادی است. در واقع راه و روشی است که مغز شما برای واکنش به استرس و هشدار از خطر احتمالی، پیش می‌گیرد. هر کس هر از گاهی احساس اضطراب می‌کند. اشکالی ندارد اگر با فواصل زیاد و ...