0
02188840056
لیست مطالب
parents-play-with-kids

راه ‌های افزایش اعتماد به نفس در کودکان

کودکان از زمان تولد به سرعت شروع به یادگیری می‌کنند. داشتن اعتماد به نفس هم یکی از ویژگی های شخصیتی است که در این دوران کسب می‌کنند. آن ها همین طور که بزرگ‌تر می‌شوند اعتماد به نفس به عامل حیاتی ...