0
02188840056
لیست مطالب
ترس از ازدواج در زنان

ترس از ازدواج در زنان و بررسی علت های آن

برخی از دختران و زنان به دلایل متعددی از ازدواج کردن می‌ترسند و آن را به تعویق می اندازند. البته این ترس مقداری طبیعی می‌باشد و ممکن است افراد فکر کنند که پس از ازدواج امنیت و آسایش خود را ...