0
لیست مطالب
کنترل خشم در نوجوانان

کنترل خشم در نوجوانان و علل خشم و پرخاشگری زیاد در سن نوجوانی چیست ؟

کنترل خشم در نوجوانان موضوعی که خیلی از والدین با آن درگیر هستند. قبل از هر تصمیم و اقدامی باید متوجه شوید علت های ایجاد خشم در نوجوان چیست ؟ سپس در حل این مشکل و مدیریت خشم در نوجوان ...