0
02188840056
لیست مطالب
Stressed_woman_iStock-865618914_spukkato

عوارض اضطراب چیست؟ چگونه از اضطراب جلوگیری کنیم ؟

آیا عوارض اضطراب را می دانید؟ زمانی که ما تحت فشار عوامل بیرونی هستیم. مثلا ترم آخر دوره کارشناسی هستیم و استاد برای تحویل پروژه به ما فشار می آورد. رئیس ما از ما می خواهد کار ها را بهتر و ...