0
02188840056
لیست مطالب
ویدا-فلاح-07

چگونه بفهمم که پارتنرم مسئولیت پذیر است یا نه؟

  ابتدا باید دقت کنید طرف مقابل در زندگی فردی خودش نسبت به اهدافش چقدر موفق است، چقدر میتواند برای خودش تصمیم بگیرد و توانایی مدیریت بودجه را دارد، توانایی مدیریت کردن روابطش را دارد. در ابعاد مختلف زندگی چقدر ...