0
02188840056
لیست مطالب
1601216694_885_preEven-after-marrying-another-girl-the-young-man-used-to-harass-the-girlfriend-the-girlfriend-stopped-talking-and-even-threatened

تفاوت قهر کردن زنان با مردان / چه شخصیت هایی بیشتر قهر می کنند ؟

قهر کردن زنان با مردان تفاوت هایی دارد ولی جدا از این تفاوت ها، بعضی از شخصیت ها به گونه ای هستند که قهر کردن را به عنوان راحتترین ابزار در ناراحتی ها و ابراز خشم خود می دانند. افرادی ...

silent treatment

علت قهرکردن مدام افراد چیست و چطور با آن برخورد کنیم؟

ما انسان‌ها بطور کلی نیاز داریم مورد توجه قرار بگیریم، درک شویم و قدرمان دانسته شود. وقتی این نیاز‌ها جواب داده نشود، ممکن است ناراحت و عصبانی شویم و یا احساس تنهایی کنیم. در مواجهه با این احساسات منفی افراد ...