0
لیست مطالب
قهر کودکان

قهرکردن کودکان چه دلایلی دارد؟

برای اینکه بتوانید با کودکان خود رابطه سالمی برقرار کنید باید علل و ریشه رفتارهایی مثل قهرکردن کودکان را آسیب‌شناسی کنید. والدین وظیفه خطیر رشد و تربیت کودکانشان و تحویل آن‌ها به جامعه را برعهده دارند. کودکانی که مشکلاتشان با ...