0
02188840056
لیست مطالب
Untitled-7

اطلاعات پراکنده

   یادتان باشد که اطلاعات زیاد شخصیت و زندگی شما را بهتر نمی کند، تمرین کردن است که از شما آدمی با دیدگاه جدید می سازد، پس تمرین کنید، تمریناتی ساده، ولی نسبت به آنها هوشیار باشید که در ...

IMG_4375

ویدا فلاح-نگرانی از کجا بوجود می آید؟

نگرانی نوعی دلشوره از موضوعی مشخص در آینده است. داستان نگرانی این است که هیچ واقعیتی پیش نیامده، هچ اتفاق دردناکی در بیرون وجود ندارد. نگرانی محصول ذهن است یعنی نوعی پیش بینی قطعی منفی. آدمها نگرانی را از مشاهده ...