0
لیست مطالب
راه های کاهش اضطراب در کرونا

راه های کاهش اضطراب در کرونا – مدیریت اضطراب در شیوع کرونا

راه های موثری برای کاهش اضطراب در کرونا وجود دارد. مدیریت اضطراب در شیوع کرونا یکی از وظایف اصلی هر انسانی در شیوع بیماری کووید 19 می باشد. کرونا برای عموم مردم استرس و اضطراب زیادی را ایجاد کرده است. ...