0
02188840056
لیست مطالب
PUBLIC

مدیریت اضطراب در کرونا – مهار استرس کرونا یاد بگیرید!

مدیریت اضطراب در کرونا را مانند رعایت نکات بهداشتی جدی بگیرید. برای مهار تنش های ناشی از شیوع کرونا باید یاد بگیرید که آن را مدیریت کنید. با رسیدن ویروس کووید 19 یا همان کرونا به ایران و گسترش بسیار ...

راه های کاهش اضطراب در کرونا

راه های کاهش اضطراب در کرونا – مدیریت اضطراب در شیوع کرونا

راه های موثری برای کاهش اضطراب در کرونا وجود دارد. مدیریت اضطراب در شیوع کرونا یکی از وظایف اصلی هر انسانی در شیوع بیماری کووید 19 می باشد. کرونا برای عموم مردم استرس و اضطراب زیادی را ایجاد کرده است. ...

مدیریت استرس در کرونا

مدیریت استرس و اضطراب در کرونا – مدیریت اضطراب در کرونا

مدیریت استرس در کرونا و دست و پنجه نرم کردن با ویروسی مثل کرونا برای همه دشوار است ولی باید بدانیم که اگر نتوانیم اضطراب خود را مدیریت کنیم، می تواند منجر به دردهای روان تنی شود. استرس در حقیقت ...