0
02188840056
لیست مطالب
Untitled-1

نقش مادری یا همسری

  خانمی سوال پرسیدند: بعد از ده سال زندگی مشترک نتوانستم تعادل بین فرزند و همسرم برقرار کنم، برای برقراری این تعادل لطفا مرا راهنمایی کنید. هورمونهای مادری مثل پروژسترون که باعث شیر دهی می شود و علاقه ی شما ...

سایت

چگونه فرزندانی سالم ،موفق، متفکر پرورش دهیم؟

چگونه فرزندانی سالم، موفق، متفکر پرورش دهیم؟ یکی از خطاهای فرزند پروری این است که والدین باید همیشه فرزندانشان را دوست داشته باشند، یکی از خطاهایی که شیوع زیادی دارد. احساسات با باید و نباید یکسان نیست. هر پدر و ...