0
02188840056
لیست مطالب
vidafallah-photo18

با غم از دست دادن عزیزان و تاثیرات آن بر خانواده چه کنیم؟

  خانمی سوال کردند که از دست دادن پدرم آنقدر مرا افسرده کرده و روحیه ی من خراب شده و دچار پوچی و بی معنایی شدم که این رفتارهای سوگوارانه ی من روی افراد درجه یک من از جمله همسر ...