0
02188840056
لیست مطالب
Untitled-11

قدرت درون یا بیرون ؟

طیف وسیعی از آدمها تصورشان این است که هر چه داشته هایشان بیشتر باشد، امکانات زندگی بیشتر باشد،  بهتر می توانند مردم را تحت تاثیر قرار دهند. و با تحت تاثیر قرار دادن دیگران، جلو زدن از دیگران احساس رضایت ...