0
لیست مطالب
vidafallah-photo8

تغییر شخصیت

سوال: خانمی پرسیدند، همسر من چنین آدمی نیود، خیلی آدم متواضع و محترمی بود، برخوردهای حساب شده ایی داشت، خیلی با فکر عمل می کرد. الان مدتی است که در شغلش موفق شده و پست بالایی گرفته، درآمدش بیشتر شده ...

Untitled-3

مطلق گویی

  وقتی درباره ی یک ویژگی یا یک عقیده خیلی موکد حرف می زنید و تاکید دارید که این درست است و لا غیر، خودتان جاذب  همان موضوع می شوید،  تا متوجه شوید این موضوع آن  قدر ها هم که ...