0
02188840056
لیست مطالب
IMG_4392

نمره آزادی شما در رابطه چند است؟

  نیاز به آزادی چیست؟ آزادی یعنی کسی در کارهای من دخالت نکند. نمره آزادی هرچقدر پائین‌تر باشد شخصیت فرد سالم‌تر است. به این معنا که من تنها نیستم و به یک جامعه تعلق دارم، جامعه‌ای که افراد مهم زندگی ...

Capture

آزادی در زندگی مشترک

.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}   نیاز به آزادی چیست؟ دخالت کردن در کارها، کسی به من نگوید کجا می‌روم، کسی نگوید کی برمیگردی؟ چرا تلفن جواب نمی‌دهی؟ وقت بگذارید مسائلتان را بالغانه حل کنید و حدود ...