0
02188840056
لیست مطالب
تفاوت هوش EQ با IQ

نشانه های هوش هیجانی بالا و تفاوت هوش EQ با هوش IQ در چیست؟

نشانه های هوش هیجانی بالا و تشخیص آن در افراد کار دشواری است ولی اگر افراد دارای یک سری ویژگی هایی باشند یعنی EQ بالایی دارد. هوش هیجانی با هوش شناختی IQ تفاوت هایی دارد. در این مقاله به نشانه ...