0
02188840056
لیست مطالب
وسواس بیماری کرونا

وسواس بیماری کرونا چیست و ارائه راه هایی برای مقابله با استرس کرونا

درخصوص وسواس بیماری کرونا باید بدانید که در دوران شیوع بیماری برخی افراد دچار عارضه وسواس اجباری می شوند و موارد بهداشتی را بیش از حد معمول و استاندارد رعایت می کنند که انجام این اعمال تکراری موجب تسکین اضطراب ...