0
02188840056
لیست مطالب
وسواس فکری کرونا

وسواس فکری کرونا و راه های مقابله با آن

شیوع بیماری کووید 19 منجر به افزایش وسواس فکری کرونا در بین خیلی از افراد شده است. راه هایی برای مقابله با این وسواس وجود دارد که با رعایت این نکات شما می توانید تا حد زیادی از ایجاد یا ...