0
02188840056
لیست مطالب
how-genes-affect-our-fate

ژن‌ها سرنوشت شما نیستند – تد تاک

  یکی از سخنرانی های تاثیرگذار تد با این پیام که: ژن ها سرنوشت ما را تعیین نمی کنند و ما با سبک زندگی مان، قادریم سلامتی یا بیماری را انتخاب کنیم.   یک راه برای تغییر ژن هایمان این ...