0
02188840056
لیست مطالب
3

کتاب شادمانی

کتاب شادی (شادمانی استوار در دنیای ناپایدار) اثری است از دالایی لاما ـ اسقف دزموند توتو، به ترجمۀ شهره میرعمادی و چاپ انتشارات نگاه. اثر حاضر روایتگر گفت و گوهای یک هفته ای دالایی لاما و اسقف توتو با موضوع ...

Untitled9

هر رابطه فرصتی برای رشد

در روابطتان، چه با آدمهای درجه یک، چه با دوستانتان می توانید یک موضوع جالب برای گفتگو داشته باشید. و آن موضوع این است: طی هفته ی گذشته چه چیز مهمی یاد گرفتید؟ مهمترین تجربه ی شما چه بود؟ سعی ...